Vedtægter
 

Forside
Formål
Vedtægter
Arrangementer
Galleri
Medlemsliste
Opskrifter
Links

 

Vedtægter:

§ 1: Selskabets navn:

Stk. 1: Selskabets fulde navn er Det Bibliofile selskab af 18. marts 1998.
Navnet blev vedtaget enstemmigt på den stiftende generalforsamling samme dato.

§ 2: Medlemmer:

Stk. 1: Der findes 2 medlemskategorier afhængig af tilhørsforholdet til Hold 96/6. Kategorierne er delt op i alfa- og betamedlemmer.
Alfa-medlem kan man automatisk blive, hvis man går på Hold 96/6 på Danmarks Biblioteksskole. Der er ingen diskussion om hvorvidt man ønsker et alfa-medlem eller ej.
Beta-medlemmer er personer med tilknytning til Hold 96/6. Hvert alfa-medlem har ret til at indstille 2 beta-medlemmer til optagelse i selskabet. Efter et halvt år opgraderes beta-medlemmer automatisk til alfa-medlemmer.

Stk. 2: a-medlemmer har stemme- og taleret.
b-medlemmer har taleret, og ret til på lige fod med a-medlemmer at bidrage med forslag til aktiviteter og selv afholde disse.

§ 3: Optagelse:

Stk 1: Optagelse sker efter indstilling og diskussion, eventuelt afstemning, ved førstkommende møde. Der skal gives en god grund til ikke at optage et b-medlem.

Stk 2: Hvert a-medlem har en kvote på 2 b-medlemmer; dvs. det kun er muligt at indstille 2 personer i alt. Kvoten må ikke overdrages til eller deles med andre a-medlemmer.

§ 4: Organisation:

Stk. 1: På nuværende tidspunkt anses det ikke nødvendigt at udnævne en regulær bestyrelse, dog er en formand, kasserer og sekretær nødvendig for selskabet. Desuden er der tilknyttet en webmaster.
Formandens arbejdsopgaver: formulere dagsorden for møder og vedligeholde medlemslister.
Kasserers arbejdsopgaver: indkræve kontingent, holde regnskab og af kassen betale diverse udgifter. Desuden skal der fremlægges regnskab hvert år på generalforsamlingen.
Sekretærens arbejdsopgaver: skrive og distribuere referater af afholdte møder, forfatte nyhedsbreve, vedligeholde medlemsliste og sørge for at alle er informeret om møder, arrangementer, forslag m.m.
Webmasterens arbejdsopgaver: vedligeholde foreningens Website, der præsenterer og informerer om foreningens aktiviteter.

§ 5: Møder:

Stk. 1: Selskabet ledes med 1 månedligt møde foruden aktiviteterne eller i umiddelbar forbindelse med disse. Møderne vil kræve en referent og en mødeleder. Den ideelle mødedato er sat til førstkommende søndag i hver måned, såfremt det er muligt.

Stk. 2: Hvert år vil der blive afholdt generalforsamling, hvor det er muligt at vælge ny formand, kasserer, sekretær og webmaster.
Selskabet er startet officielt med en stiftende generalforsamling.

Stk. 3: Der skrives referat af hvert møde. Det udkommer i elektronisk form, men ønsker man anden dokumenttype kan det arrangeres. Mødereferater skal sendes til webmasteren.

§ 6: Kontingent:

Stk. 1: Der regnes med et månedligt kontingent på 10 kr. for medlemskab, bla. til brug under arrangementerne og til mangfoldiggørelse af nyhedsbreve og kaffe ved møderne.

Stk. 2:Ved generalforsamlingen besluttes det, hvor stort et beløb der må anvendes til arangementer i det kommende år. Det må maksimalt være halvdelen af formuen på tidspunktet for generalforsamlingen.

§ 7: Arrangementer:

Stk. 1: Afhængig af de kulturelle tilbud i dagspressen kan der til møderne foreslås ethvert arrangement. Der er ingen kvalitetskriterier eller regler for fastsættelse af dato for arrangementer, dog skal det være muligt for alle medlemmer at høre om kommende aktiviteter.
Sociale aktiviteter og arrangementer kan defineres bredt som biografture, cafébesøg, teaterture, kulturelle arrangementer, herunder museums- og biblioteksbesøg, samt hjemlig hygge over en kop te/kaffe eller et glas vin/øl. Herunder kan også regnes fælles hygge før skolefester.

Stk. 2: Der afholdes ca. 2 arrangementer om måneden. Det er muligt at medtage gæster, der ikke er medlemmer af selskabet.

Stk. 3: Der bør skrives referat af arrangementet, tilgængelig på websiden. Referent vælges blandt de deltagende.

§ 8: Medlemskort:

Stk. 1: Der vil blive udstedt et plastic-indbundet medlemskort, som er personligt. Her skal oplyses om navn, stilling, samt om medlemsstatus.

Stk. 2:Medlemskort opdateres og udstedes i marts og september.

§ 9: Website:

Stk. 1: Webmasteren beder om indlæg afleveret enten som manuskript på diskette med beskrivelse af arrangement/instruktør/teaterforestilling/udstilling.
Her skal være alle relevante oplysninger om pris osv., evt. link til andre sider. Man kan også selv lægge ting ud på nettet, webmasteren skal bare kende URL-adressen.
På nuværende tidspunkt ligger selskabets website på adressen: http://www.carben.dk/bibfil/index.htm
 

Denne side er lavet af Bente B. Riis
Siden er sidst opdateret d. 28.2.2003